Kurzy sú rozdelené na kurzy pre verejnosť, školenia na mieru a e-learningové kurzy. K dispozícii je prehľadné vyhľadávanie s množstvom kritérií na filtrovanie.

Vzdelávacie spoločnosti na tejto stránke ponúkajú:

  • kurzy
  • školenia
  • semináre
  • tréningy
  • teambuilding
  • koučing

Ak nenájdete vhodnú vzdelávaciu aktivitu, máte možnosť bezplatne zadať dopyt, ktorý sa rozpošle vzdelávacím spoločnostiam alebo si môžete nastaviť agenta, ktorý vás upozorní mailom o nových kurzoch.

Viac...

1. CESTOVNÉ NÁHRADY A NAJAKTUÁLNEJŠIE ZMENY V ROKU 2015

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

14.12.2015

14.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

2. Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

JF, spol. s r.o.
Zvolen

7.12 - 10.12.2015

otvára sa štvrťročne

112 €
134,40 € s DPH

super

3. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY K 1.1.2016

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

18.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

4. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2015 A…

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

18.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

5. Účtovná závierka za rok 2015 - Ing. Baláž, prezident komory audítorov-akcia 39…

Agentúra PRO
Bratislava

1.12.2015

otvára sa ročne

39 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

6. Civilný proces po novom – kodifikácia nového režimu konania pred súdmi

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

10.12.2015

75 €
90 € s DPH

super

7. ELEKTROTECHNIK - školenie a preškolenie pracovníkov - par.21, 22, 23

Akadémia vzdelávania Zvolen
AV Zvolen

3.12 - 5.12.2015

otvára sa mesačne

55 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

8. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 a zmeny od 1.1.2016 (seminár…

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

8.12.2015

otvára sa štvrťročne

39,90 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

9. Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

1.12.2015

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

10. Novely-daň z príjmu, DPH, účtovníctvo, správa daní-4 lektori z MF a Finančnej…

Agentúra PRO
Bratislava

2.12.2015

otvára sa ročne

60 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

11. Daňová optimalizácia

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Bratislava

30.11.2015

otvára sa podľa záujmu

75 €
90 € s DPH

super

12. Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Žilina

2.12.2015

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

13. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - ako sa vyvarovať zbytočných chýb v personálnej praxi

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

16.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

14. Novely daňových zákonov a ukončenie roka 2015

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Žilina

8.12.2015 8

otvára sa polročne

37,50 €
45 € s DPH

super

15. Kurzy EXCEL rôzne úrovne!!! Výhodná cena!!! aj cez REPAS

InSYS spol. s r. o.
Trenčín a kdekoľvek na Slovensku

26.11 - 27.11.2015 5

otvára sa podľa záujmu

99 €
118,80 € s DPH

super

16. Logistik Expert

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

10.12 - 11.12.2015 6

otvára sa ročne

1 700 €
2 040 € s DPH

super

17. Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV 396/2006 Z.z , o minimálnych…

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

1.12 - 2.12.2015

otvára sa polročne

100,83 €
121 € s DPH

super

18. Daň z príjmov zmeny zákona 2015, 2016 - Ing. Sekerková, akcia 39 eur

Agentúra PRO
Bratislava

26.11.2015

otvára sa ročne

39 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

19. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH + SCHVÁLENÉ VYKONÁVACIE PREDPISY

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

15.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

20. Transferové oceňovanie

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

4.12.2015

70 €
84 € s DPH

super

21. Odborný seminár z oblasti životného prostredia

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

4.12.2015

otvára sa polročne

75 €
90 € s DPH

super

22. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH + SCHVÁLENÉ VYKONÁVACIE PREDPISY

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

15.12.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

23. Aktuality v mzdovej učtárni (seminár)

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

9.12.2015

otvára sa štvrťročne

45 €
54 € s DPH

super

24. Správny súdny poriadok alebo akým smerom sa uberá správny proces na Slovensku

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

1.12.2015

70 €
84 € s DPH

super

25. Sociálny aspekt VO a zelené obstarávanie

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

2.12.2015

37 €
44,40 € s DPH

super

26. Transférové oceňovanie (seminár/školenie)

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

2.12.2015

otvára sa polročne

45 €
54 € s DPH

super

27. Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Košice

3.12.2015

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

super

28. Nový zákon o verejnom obstarávaní

Wolters Kluwer s. r. o.
Bratislava

8.12.2015

60 €
72 € s DPH

super

29. Excel programovanie vo VBA - základy

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Žilina - rovnako tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území SR

7.12 - 9.12.2015

otvára sa podľa záujmu

159 €
190,80 € s DPH

super

30. AKTUALITY V MZDOVOM ÚČTOVNÍCTVE

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Žilina

1.12.2015 8

otvára sa polročne

37,50 €
45 € s DPH

super

31. Daň z pridanej hodnoty - novela zákona /seminár/školenie/

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

3.12.2015 2

otvára sa štvrťročne

39,90 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

32. Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2016 a porovnanie s platným znením zákonov v…

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Nitra

1.12.2015

otvára sa podľa záujmu

65 €
78 € s DPH

super

33. ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ZODPOVEDNÝCH OSOB …

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

11.12.2015 4

41,67 €
50 € s DPH

superVideo

34. Kreatívne techniky riešenia problémov

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

14.12.2015

otvára sa podľa záujmu

140 €
168 € s DPH

super

35. Jazyk SQL - základy

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Nitra - rovnako tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území SR

26.11 - 27.11.2015

otvára sa podľa záujmu

129 €
154,80 € s DPH

super

36. Excel - kontingenčné tabuľky

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Nitra - rovnako tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území SR

11.12.2015

otvára sa podľa záujmu

50 €
60 € s DPH

super

37. Excel - makrá pre užívateľov

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Žilina - rovnako tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území SR

4.12.2015

otvára sa mesačne

52 €
62,40 € s DPH

super

38. DPH-novela od 1.1.2016 výklad zákona-Ing.Kožíková, akcia 39 eur s DPH

Agentúra PRO
Bratislava

7.12.2015 2

otvára sa mesačne

39 €
(0% DPH, cena je konečná)

super

39. Excel - funkcie podrobne

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Nitra - rovnako tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území Slovenska

18.12.2015

otvára sa mesačne

50 €
60 € s DPH

super

40. DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

30.11.2015

41,67 €
50 € s DPH

superVideo