top

Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a poradenstvo

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah 5 hodín

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

Výkon bezpečnostného poradcu, prípadne konzultácia na základe požiadaviek dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ďalších zaoberajúcich sa cestnou prepravou nebezpečných vecí z Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR

Cieľová skupina

Je to určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú odosielaním, dopravou, príjmom, nakládkou, vykládkou, balením, plnením, zaraďovaním nebezpečných vecí a konštrukciou vozidiel na ich prepravu podľa ADR. Ďalej pre pracovníkov štátnej správy a pre všetkých účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí.

Kategória

Doplňujúce informácie

Lektor bezpečnostní poradcovia firmy ADR
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenčina
Odborný garant ADR - školenia a konzultácie, s.r.o., Bratislava

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.adr.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt na organizátora
Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
tel: 02/55567469; 02/55567470
mobil: 905186958
fax: 02/55567470
e-mail: jaraba@adr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Zobraziť ďalšie kurzy

Detail organizátora

Organizátor

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.

Sídlo Miletičova 1, 82108, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/5556 7469
Fax: 02/5556 7470
E-mail: adr@adr.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web www.adr.sk

Popis činnosti

organizovanie kurzov, seminárov a školení ADR

Poradenstvo

  • Rôzne
    • Firma “ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.” bola založená po zrušení ÚCD dňa 22. 04. 2005. Naďalej sa zaoberá školeniami vodičov, bezpečnostných poradcov a iných účastníkov cestnej prepravy nebezpečných vecí, poradenskou a konzultačnou činnosťou v tejto

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "kurzy.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a poradenstvo", ktorá sa zobrazí na linke:
http://kurzy.education.sk/d-13349/bezpecnostny-poradca-na-adr-vykon-konzultacie-a-poradenstvo-seminar-senec

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke kurzy.education.sk som našiel Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a poradenstvo "http://kurzy.education.sk/d-13349/bezpecnostny-poradca-na-adr-vykon-konzultacie-a-poradenstvo-seminar-senec". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku: