Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

top

Opatrovateľstvo

otvára sa podľa záujmu

Topoľčany

220 €

Cena je konečná, firma nie je platcom DPH.

Nezáväzne objednať

Kurz pre verejnosť

Periodicita organizovania kurzu

otvára sa podľa záujmu

Cena

Cena (neplatca DPH)
220 €

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah 220 hodín

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre výkon opatery klienta v domácom prostredí na Slovensku aj v štátoch EU, zabezpečiť kvalitnú úroveň odborných vedomostí a zručností, aj osobnostných predispozícií a schopnosti vykonávať svoju prácu v zmysle morálnych zásad. Úlohou absolventa bude poskytnúť klientovi základnú opateru a pomoc pri zabezpečovaní osobných potrieb, podporiť v maximálnej možnej miere samostatnosť klienta, byť mu sprievodcom pri náročnejších aktivitách, zabezpečiť chod domácnosti klienta, napomôcť uspokojeniu jeho sociálnych väzieb aj komunikácie, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života. Úlohou opatrovateľa nie je nahradiť kvalifikovaný zdravotnícky personál, ale spolupracovať s odborným zdravotníckym personálom a osobami z rodinného prostredia klienta, opatrovať a pomáhať ľuďom všetkých vekových kategórií (klientom) odkázaných na pomoc pri vedení domácnosti a každodennej činnosti.

Cieľová skupina

Záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do kurzu. Primárne je určený pre dospelé osoby, ktoré majú skúsenosti s vedením domácnosti a starostlivosti o deti či dospelých, prípadne pracujú v oblasti opatrovateľstva a majú záujem zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu na úroveň akceptovanú v štátoch EÚ. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Obsahová náplň

Absolvent získa:

 • zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie
 • vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov
 • zručnosti pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím
 • zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu
 • zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti
 • vedomosti a zručnosti o vedení agendy o sociálnom klientovi

Učebný plán: Úvod do opatrovateľstva, okolie opatrovaného, pohodlie a pohyblivosť, pomoc pri udržiavaní hygieny tela, pri obliekaní a vyzliekaní, pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení, pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov, pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu, pri chorobe, pri užívaní liekov, komunikácia, pomoc pri uzdravovaní, rekreačné aktivity, učenie a opätovné učenie, umierajúci človek, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej službe, výcvik sociálnych zručností.

Metódy výučby:

 • teoretická časť je realizovaná prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení, s využitím názorných didaktických prostriedkov, orientovaná na osvojovanie poznatkov. Praktická časť je realizovaná prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou, kde získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti.

Spôsob ukončenia:

 • záverečný test alebo ústna skúška, hodnotenie praxe.

Kategória

Doplňujúce informácie

Lektor PhDr. Helena Boleková
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie akreditované MŠ SR platné v rámci EU
Kurz je rekvalifikácia áno

Rýchle odkazy

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.aveducation.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt na organizátora
Mgr. Mária Nikodemová
mobil: 0911 771 178
e-mail: avto@aveducation.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Akadémia vzdelávania Topoľčany, Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01, Topoľčany, Slovensko Topoľčany

Zobraziť ďalšie kurzy

Detail organizátora

Organizátor

Akadémia vzdelávania Topoľčany

Certifikát ISO Člen AIVD SR
Sídlo Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 95501, Topoľčany, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0905 447 515
E-mail: avto@aveducation.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

vzdelávanie dospelých, rekvalifikačné kurzy, jazykové vzdelávanie, Európske jazykové certifikáty, odborné semináre, manažérske a občianske vzdelávanie, tréningy rozvoja osobnosti, Európsky počítačový pas

Kurzy pre verejnosť

 • Jazyky
  • Angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov
 • Šport, hobby, zdravie a krása
  • Kozmetika
  • Kaderníčka
  • Vizážistika
  • Manikúra, pedikúra
  • Aranžovanie kvetov
  • Nechtový dizajn
 • BOZP a PO
  • Elektrotechnik
  • Technik požiarnej ochrany
  • Kuriči – základný a ktualizačný kurz
 • Školstvo, zdravotníctvo a sociálna oblasť
  • Kreditné vzdelávanie pedagógov
  • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
  • Opatrovateľstvo

Kurzy na mieru

 • Jazyky
  • Angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov
  • Angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, slovenčina pre cudzincov
 • Manažment
  • Manažérske zručnosti
 • Marketing a obchod
  • Účtovníctvo

Poradenstvo

 • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Slovensko

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "kurzy.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Opatrovateľstvo ", ktorá sa zobrazí na linke:
http://kurzy.education.sk/d-18528/opatrovatelstvo-kurz-topolcany

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke kurzy.education.sk som našiel Opatrovateľstvo "http://kurzy.education.sk/d-18528/opatrovatelstvo-kurz-topolcany". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na kurz Kontaktovať organizátora