top

Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých

22.5 - 23.5.2014

Bratislava 1

312 €

260 € bez DPH

Kurz pre verejnosť

Termíny konania

22.5 - 23.5.2014

Cena

Cena bez DPH
260 €
Cena s 20% DPH
312
Poznámka k cene
V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní. V cene nie je zahrnutý obed.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah 16 hodín

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

 • rozumieť štruktúre nachádzajúcej sa v pozadí každého vyjednávania
 • vedieť vyjednať spoločnosťou očakávané podmienky pri znížení odbytu
 • poznať tipy a triky pri vyjednávaní
 • dokážu zvládať nečisté triky a manipulácie pri vyjednávaní
 • uvedomia si svoje silné stránky, ale aj svoje rozvojové miesta vo vyjednávaní
 • ovládať prácu s argumentmi

Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci pracovníci, marketingoví predajcovia, korporátni vyjednávači, pracovníci štátnej a verejnej správy, pracovníci prvého kontaktu so zákazníkmi – verejnosťou, hovorcovia, zástupcovia odborov alebo neziskových organizácií, pedagógovia a všetci, ktorých táto problematika zaujíma.

Obsahová náplň

Vyjednávame, aj keď sme ešte nič nepovedali

 • rozpoznanie a zvládanie nečistých krokov pri vyjednávaní
 • tipy a triky pri vyjednávaní
 • neverbálna, paraverbálna komunikácia a ostatné komunikačné nástroje (porozumenie a využitie neverbálnych signálov, navodenie atmosféry, ktorá vedie k vyjednávaciemu cieľu)
 • nastavovanie podmienok pre vyjednávanie
 • imidž vyjednávača

Čo je to vyjednávanie, kedy je vyjednávanie možné

 • osobné a korporátne podmienky pre efektívne vyjednávanie
 • poznanie vlastných a korporátnych predpokladov pre vyjednávanie
 • sila vyjednávača

Postoje pri vyjednávaní

 • súperenie/spojenectvo
 • indikátory postojov
 • prínosy a riziká postojov
 • poznanie vlastného preferovaného štýlu pri vyjednávaní

Vyjednávacie stratégie

 • výhra – výhra
 • výhra – prehra
 • prehra – prehra

Vyjednávacie taktiky

 • pozičné alebo záujmové vyjednávanie
 • tvrdé, principiálne alebo mäkké vyjednávanie

Príprava na vyjednávanie

 • zásady principiálneho vyjednávania
 • typy zákazníkov, povaha, spôsob jednania
 • odhalenie vlastných silných a slabých stránok pri vyjednávaní
 • úvahy o vyjednávacom tíme
 • príprava vlastných argumentov, ich poradia vzhľadom na ich intenzitu
 • čo nás bude vyjednávanie stáť – princíp COST

Sily vo vyjednávaní

Triky a metódy vyjednávačov

 • obrana proti manipulácii zo strany partnera
 • tipy a triky pri vyjednávaní
 • ústupky ako nástroj vyjednávania – ako na ne?
 • boj s mŕtvym bodom
 • správanie počas vyjednávania
 • odmietanie neprijateľných požiadaviek zo strany zákazníka*
 • prekonanie námietok a kritiky, hnevu, agresivity*
 • presvedčovanie, logika, argumentácia, zvládanie námietok – ako byť presvedčivý?
 • správanie špičkových vyjednávačov
 • príprava a hranie rolí
 • chyby pri vyjednávaní
 • vyjednávanie o výhodných podmienkach
 • konflikt a jeho pochopenie, zdroje konfliktu, fázy konfliktov, možnosti riešenia konfliktu, konflikt ako súperenie a jeho dôsledky, konflikt ako spolupráca pri hľadaní riešenia
 • boj s vytáčkami a námietkami
 • umlčanie agresívneho oponenta

Etapy vyjednávania

 • jednotlivé chronologické kroky pri vyjednávaní od prípravy po uzavretie a vyhodnotenie
 • vyjednávania – modifikácie postupov do budúcnosti
 • výsledok vyjednávania – ukazovateľ vhodne alebo nevhodne vedeného vyjednávania

Dobré rady na záver

Kategória

Doplňujúce informácie

Lektor Dynamická lektorka s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých v oblasti manažmentu, obchodu a komunikácie. Lektorka s psychologickým pozadím, diplomatickým vystupovaním a vynikajúcimi výsledkami .
Typ a platnosť osvedčenia osvedčenie o absolvovaní

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tcg.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt na organizátora
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie kurzy

Detail organizátora

Organizátor

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 905 325 514 ; +421 2 682 86 616
E-mail: treningy@tcg.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Popis činnosti

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Poradenstvo

 • Personalistika
  • Assessment/Development Center
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov
  • Odmeňovanie a motivačné systémy
 • Manažment
  • soft skills „šité na mieru“ – uzatvorené (firemné) tréningy
  • soft skills – otvorené tréningy
 • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • AHOLD Retail Slovakia, k.s.
 • AREVA T&D. spol. s r.o.
 • BRVZ, s.r.o.
 • Cora Geo, s.r.o.
 • Dachser Slovakia, a.s.
 • General Factoring, a.s.
 • Faurecia Slovakia, s.r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • Lenovo (Slovakia), s.r.o.
 • Metsä Tissue, a.s.
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Rudos Ružomberok, s.r.o.
 • SCA Hygiene Products, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tatra Banka, a.s.
 • BTG Slovakia, a.s.
 • HSG Zander Slovakia, s.r.o.
 • Embraco Slovakia, s.r.o.
 • First Data Slovakia, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
 • ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
 • ZKW Slovakia, s.r.o.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "kurzy.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých", ktorá sa zobrazí na linke:
http://kurzy.education.sk/d-22266/vyjednavacie-zrucnosti-pre-pokrocilych-trening-bratislava-1

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke kurzy.education.sk som našiel Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých "http://kurzy.education.sk/d-22266/vyjednavacie-zrucnosti-pre-pokrocilych-trening-bratislava-1". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku: