Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

top

Zákonník práce - v znení NOVELY účinnej od 01.03.2015 - NOVINKA!

otvára sa podľa záujmu

Bratislava

148 €

177,60 € s DPH

Nezáväzne objednať

Kurz pre verejnosť

Periodicita organizovania kurzu

otvára sa podľa záujmu

Cena

Cena bez DPH
148 €
Cena s 20% DPH
177,60 € s DPH
Poznámka k cene
V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah 8 hodín

Obsah kurzu

Cieľ kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane novely a súvisiacich predpisov v každodennej praxi,
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa s pripravovanými zmenami od 1.1.2015

Cieľová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.

Obsahová náplň

 • Základné zásady a ich význam v Zákonníku práce
 • Všeobecné ustanovenia (právne úkony, premlčanie a preklúzia, plynutie času, doručovanie)
 • Zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca v pracovnom pomere, príklady
 • Pracovný pomer – vznik, zmena, pracovná zmluva a jej náležitosti, skúšobná doba,
 • Druhy pracovných pomerov (na dobu určitú, na kratší pracovný čas, domácka práca …), –
 • Dočasné pridelenie podla novely účinnej od 01.01.2015 – zásadné zmeny najmä v agentúrnom zamestnávaní: vymedzenie užívateľského zamestnávateľa, zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce, zákaz ďalšieho pridelenia, vyslanie na pracovnú cestu agentúrneho zamestnanca, obmedzenie možností reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú a špecifické dojednanie doby určitej so zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania, dĺžka dočasného pridelenia atď.
 • Spôsoby skončenia pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe
 • Výpovedné doby a výpovedné dôvody po novom
 • Porušovanie pracovnej disciplíny a možné sankcie podľa Zákonníka práce
 • Príklady okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • participácia zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru
 • Nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, náhrada mzdy)
 • Dovolenka a prekážky v práci,
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podla novely účinnej od 01.01.2015 – Rozšírenie pôsobnosti ZP na zamestnancov pracujúcich na dohody
 • Povinnosť vydania výplatnej pásky, zrážanie plnenia ako sú odvody, daň a exekúcie,
 • Obmedzenie trvania dohôd, maximálna dĺžka trvania a opätovné uzatvorenie dohody, skončenie existujúcich dohôd a trvanie dohody uzatvorenej pred 30.06.2014, príklady.
 • Zodpovednosť zamestnávateľov za škodu pri pracovnom úraze
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy a zástupcovia zamestnancov (postavenie, kompetencie)
 • Otázky účastníkova a diskusia

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe.Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

Kategória

Doplňujúce informácie

Lektor Odborníčka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, ktorá má bohaté praktické skúsenosti so zákonníkom práce a prakticky ovláda problematiku PP vzťahov.
Rokovací jazyk a tlmočenie Slovenský jazyk
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní

Rýchle odkazy

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.tcg.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt na organizátora
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto konania

Svetlá 10, 81102, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie kurzy

Detail organizátora

Organizátor

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0915 725 884
E-mail: treningy@tcg.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Poradenstvo

 • Personalistika
  • Assessment/Development Center
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov
  • Odmeňovanie a motivačné systémy
 • Manažment
  • soft skills „šité na mieru“ – uzatvorené (firemné) tréningy
  • soft skills – otvorené tréningy
 • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • AHOLD Retail Slovakia, k.s.
 • AREVA T&D. spol. s r.o.
 • BRVZ, s.r.o.
 • Cora Geo, s.r.o.
 • Dachser Slovakia, a.s.
 • General Factoring, a.s.
 • Faurecia Slovakia, s.r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • Lenovo (Slovakia), s.r.o.
 • Metsä Tissue, a.s.
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Rudos Ružomberok, s.r.o.
 • SCA Hygiene Products, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tatra Banka, a.s.
 • BTG Slovakia, a.s.
 • HSG Zander Slovakia, s.r.o.
 • Embraco Slovakia, s.r.o.
 • First Data Slovakia, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
 • ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
 • ZKW Slovakia, s.r.o.
 • SIKA Slovensko, s.r.o.
 • Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Zoznam pobočiek

Názov mesto tel E-mail
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o. Bratislava 1 0915 725 884 treningy@tcg.sk
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. Bratislava 5 68286574, 68286616 vkc@intenziva.sk

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "kurzy.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Zákonník práce - v znení NOVELY účinnej od 01.03.2015 - NOVINKA!", ktorá sa zobrazí na linke:
http://kurzy.education.sk/d-8081/zakonnik-prace-v-zneni-novely-ucinnej-od-01-03-2015-novinka-skolenie-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke kurzy.education.sk som našiel Zákonník práce - v znení NOVELY účinnej od 01.03.2015 - NOVINKA! "http://kurzy.education.sk/d-8081/zakonnik-prace-v-zneni-novely-ucinnej-od-01-03-2015-novinka-skolenie-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na kurz Kontaktovať organizátora