Počítačové kurzy sú určené na rozšírenie znalostí v oblasti IT. V ponuke kurzov a školení nájdete kurzy kancelárskeho softvéru, grafiky, ale i pre programátorov, správcov siete a ďalších IT špecialistov.

Počítačová gramotnosť je jednou zo základných kompetencií moderného človeka. Osvojenie si rôznych informačných zručností jedinec uplatní v zamestnaní,v sú­kromnom živote, umožnia mu udržať si prácu alebo nájsť si lepšiu pracovnú pozíciu.

Základný počítačový kurz sa zameriava na charakterizovanie elementárnych pojmov, ktoré súvisia s počítačom. Súčasťou takýchto školení je práca s operačným systémom a práca s pamäťovými médiami. V rámci základného kurzu IT je narábanie s:

  • balíkom Microsoft Office,
  • elektronickou poštou,
  • komunikáciou prostredníctvom programu Skype.

Po zvládnutí základných zručností je možné absolvovať nadstavbové kurzy IT (bezpečnosť a siete, databázové systémy, grafické programy, prezentačné a publikačné programy, SEO, tabuľkové procesory, textové editory, atď.)

Čoraz populárnejšie sú IT kurzy cez internet. Šetria čas, užívateľ sa môže vzdelávať kdekoľvek bez časových obmedzení. Vyskúšanie on-line kurzov býva zvyčajne zadarmo.

Mnohé vzdelávacie inštitúcie ponúkajú akreditované počítačové kurzy. Po absolvovaní takéhoto PC kurzu účastníci obdržia certifikát s potvrdením o akreditácii Ministerstva školstva SR č. 2591 a č. 1337 s platnosťou na celom Slovensku.

Zaujímavosťou je špecializovaná ponuka počítačových kurzov pre seniorov alebo počítačových kurzov pre deti, ktoré sa prispôsobujú špecifickým požiadavkám týchto cieľových skupín. Cieľová skupina seniorov má veľký záujem najmä o kurz internetu a o komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty a Skype. Detské kurzy sa zameriavajú na programovanie počítačových hier, tvorbu web stránok, grafikou a tvorbou počítačovej hudby.

Extra klienti pre kategóriu IT a počítače

1. MOC 20411 - Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov

GOPAS SR, a.s
Bratislava

4.8 - 8.8.2014 3

4.8 - 8.8.2014 3

943 €
1 131,60 € s DPH

super

2. MOC 6425 - Windows Server 2008/2008 R2 – správa Active Directory

GOPAS SR, a.s
Bratislava

18.8 - 22.8.2014 3

otvára sa podľa záujmu

893 €
1 071,60 € s DPH

top

3. Windows - Internet Information Services 7

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

2.10 - 3.10.2014

otvára sa štvrťročne

175 €
210 € s DPH

top

4. Windows Server 2008 R2 - správa systému

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

31.7 - 1.8.2014 2

otvára sa mesačne

175 €
210 € s DPH

top

5. Príprava na Oracle certifikáciu pre Java Programátorov (1Z0-803, 1Z0-804, 1Z0…

IT Experts, s.r.o
Slovensko

rozsah: 5 dní

rozsah: 5 dní

Kurz na mieru

top

6. Meranie účinnosti ISMS

Det Norske Veritas SK s.r.o.
Bratislava

30.10.2014

otvára sa podľa záujmu

200 €
240 € s DPH

top

7. Letný ACCESS, Letný PROJECT !!! LETNÁ Cena !!!

InSYS, spol. s r. o.
Trenčín a kdekoľvek na Slovensku

18.8 - 19.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

124,50 €
149,40 € s DPH

top

8. Letný AutoCAD!!! LETNÁ cena!!!

InSYS, spol. s r. o.
Trenčín a kdekoľvek na Slovensku

18.8 - 19.8.2014

otvára sa podľa záujmu

124,50 €
149,40 € s DPH

top

9. ABAP programovanie I. Začiatočník

IT Academy s.r.o.
Bratislava

6.8 - 7.8.2014 5

otvára sa mesačne

299,99 €
359,99 € s DPH

top

10. Windows Internals – časť 1: Systém

GOPAS SR, a.s
Bratislava

11.8 - 15.8.2014

otvára sa podľa záujmu

825 €
990 € s DPH

top

11. ITIL® Service Transition (kniha ST v cene kurzu)

OMNICOM, s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

1 230 €
1 476 € s DPH

top

12. ASN.1 - dátové štruktúry a ich použitie

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

18.9 - 19.9.2014

otvára sa štvrťročne

295 €
354 € s DPH

top

13. Visual C# 2012 - paralelné programovanie

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

15.8.2014

otvára sa štvrťročne

90 €
108 € s DPH

top

14. MS Excel 2010 / 2007 - základy

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

28.7 - 29.7.2014 3

otvára sa mesačne

95 €
114 € s DPH

top

15. Windows 7 - správa systému

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

8.9 - 10.9.2014

otvára sa štvrťročne

245 €
294 € s DPH

top

16. RS23 – IPV6 V PROSTREDÍ ISP

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

830 €
996 € s DPH

top

17. MS Excel 2010 / 2007 - práca s databázou

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

25.8 - 26.8.2014

otvára sa mesačne

135 €
162 € s DPH

top

18. Excel - tvorba tabuliek, výpočty a funkcie

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Nitra - dohodou tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na celom území Slovenska

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

40 €
48 € s DPH

top

19. MOC 10777 - Implementácia Data Warehouse v Microsoft SQL Server 2012

GOPAS SR, a.s
Bratislava

22.9 - 26.9.2014 2

otvára sa podľa záujmu

918 €
1 101,60 € s DPH

top

20. Microsoft Windows Server 2008 I. Začiatočník

IT Academy s.r.o.
Bratislava

30.7 - 31.7.2014 5

otvára sa mesačne

166,66 €
199,99 € s DPH

top

21. S1 - Bezpečnosť dátových sietí

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

664 €
796,80 € s DPH

top

22. GOC261 - Management softwarových projektov

GOPAS SR, a.s
Bratislava

21.8 - 22.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

400 €
480 € s DPH

top

23. Android: Vývoj aplikací II

GOPAS SR, a.s
Bratislava

2.9 - 3.9.2014 2

otvára sa podľa záujmu

220 €
264 € s DPH

top

24. MOC 20412 - Windows Server 2012 – pokročilá správa služieb

GOPAS SR, a.s
Bratislava

29.9 - 3.10.2014 2

otvára sa podľa záujmu

943 €
1 131,60 € s DPH

top

25. RS13 - Advanced Multicast

ALEF Distribution SK, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

830 €
996 € s DPH

top

26. Jazyk C/C++ – základný kurz jazyka C/C++

GOPAS SR, a.s
Bratislava

4.8 - 8.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

550 €
660 € s DPH

top

27. Microsoft Excel – vývoj aplikácií I

GOPAS SR, a.s
Bratislava

28.7 - 1.8.2014 3

600 €
720 € s DPH

top

28. ITIL/IT Service Managmenet - Polstar Simulation

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

5.12.2014

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top

29. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Bratislava

28.7 - 30.7.2014 2

otvára sa podľa záujmu

1 530 €
1 836 € s DPH

top

30. APIP100 - Vývoj aplikácií na platforme iOS – úvod

GOPAS SR, a.s
Bratislava

11.8 - 12.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

240 €
288 € s DPH

top

31. Úvod do technológií Java EE7

IT Experts, s.r.o
Slovensko

rozsah: 5 dní

rozsah: 5 dní

Kurz na mieru

top

32. MOC 20417 - Windows Server 2012 – doplnenie znalostí na certifikáciu MCSA

GOPAS SR, a.s
Bratislava

11.8 - 15.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

893 €
1 071,60 € s DPH

top

33. ITIL® Foundation s certifikačnou skúškou

OMNICOM, s.r.o.
Bratislava

22.9 - 24.9.2014 3

otvára sa mesačne

879 €
1 054,80 € s DPH

top

34. IP telefónia v malej firme

GOPAS SR, a.s
Bratislava

13.10 - 15.10.2014

390 €
468 € s DPH

top

35. MS Excel 2010 / 2007 - formuláre vo VBA

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

16.9 - 17.9.2014

otvára sa mesačne

135 €
162 € s DPH

top

36. ITIL® Continual Service Improvement (CSI)

OMNICOM, s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

1 230 €
1 476 € s DPH

top

37. Unix / Linux - základy práce v systéme

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

3.9 - 5.9.2014

otvára sa mesačne

225 €
270 € s DPH

top

38. Adobe Photoshop CS4

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

4.8 - 5.8.2014

otvára sa štvrťročne

135 €
162 € s DPH

top

39. Visual Basic.net - základy (úvod do programovania)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Nitra - dohodou tiež v priestoroch zákazníkov kdekoľvek v na celom území Slovenska

3.9 - 5.9.2014

otvára sa podľa záujmu

199 €
238,80 € s DPH

top

40. Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.5 WPF

Ipex IT, s.r.o.
Bratislava

25.8 - 27.8.2014

otvára sa štvrťročne

295 €
354 € s DPH

top
Extra klienti pre kategóriu IT a počítače