Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Kurzy účtovníctva sú určené hlavne pre pracovníkov účtovných a mzdových oddelení. Nachádzajú sa tu semináre zamerané na aktuálne novelizácie zákonov z oblasti účtovníctva.

Účtovníctvo zobrazuje hospodársku skutočnosť účtovnej jednotky. Účtovníctvo údaje zbiera, triedi, spracováva, kvantifikuje, kontroluje , pracuje prevažne v hodnotovom vyjadrení. Účtovníctvo zahŕňa údaje, ktoré zaznamenávajú dianie v účtovnej jednotke. Tieto údaje majú informačnú a kontrolnú funkciu. Slúžia na ďalšie rozhodovanie účtovnej jednotky. Účtovné údaje sa zvyčajne zaznamenávajú a vyhodnocujú v účtovnom informačnom systéme.

Vedenie účtovníctva upravuje Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Jednoduché účtovníctvo môže použiť účtovná jednotka len v štyroch prípadoch:

  • ak je podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
  • ak je fyzická osoba, ktorá vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. umelecká činnosť, prekladateľstvo, sprostredkova­teľstvo – ak nie je živnosť),
  • ak je občianske združenie a ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • ak je cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Kurzy účtovníctva sú rozdelené na dva druhy – na kurz podvojného účtovníctva a kurz jednoduchého účtovníctva.

Kurz účtovníctva vždy zahŕňa teóriu a praktické cvičenia vrátane zostavenia daňového priznania.

Existujú aj špeciálne kurzy pre daňových poradcov, ktoré je daňový poradca povinný absolvovať. Kto sa chce stať daňovým poradcom, musí získať osvedčenie oprávňujúce poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Takéto osvedčenie vydáva iba Slovenská komora daňových poradcov.

Viac...
Extra klienti pre kategóriu Účtovníctvo a dane

1. VYBRANÉ TÉMY ZO SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 2016 - ZÁKON O CEZHRANIČNEJ…

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Žilina

1.6.2016

1.6.2016

37,50 €
45 € s DPH

super

2. DPH - PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI V STAVEBNÍCTVE V PRÍKLADOCH A ZMENY V KV OD 1.4…

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Košice

31.5.2016 2

otvára sa štvrťročne

37,50 €
45 € s DPH

super

3. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb za…

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Košice

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

45 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

4. DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Košice

10.6.2016

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

top

5. ACCA - medzinárodne uznávaná kvalifikácia

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

250 €
300 € s DPH

top

6. Mzdová účtareň - hĺbková sonda - sociálne a zdravotné poistenie (seminár)

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

100 €
120 € s DPH

top

7. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2015 A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2016

Maxim s.r.o.
Bratislava a vybrané mestá (Trnava, Trenčín, B.Bystrica, Košice)

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

55 €
66 € s DPH

top

8. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb za…

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa ročne

otvára sa ročne

44,90 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

9. Vybrané komerčné metódy a platobné operácie v obchode so zahraničím

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Nitra

9.6.2016

otvára sa podľa záujmu

50 €
60 € s DPH

top

10. Účtovná a daňová závierka roku 2015 pre fyzické osoby

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

39,90 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

11. Ochrana osobných údajov

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

15.6.2016

otvára sa štvrťročne

45 €
54 € s DPH

top

12. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska 2015

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

45 €
54 € s DPH

top

13. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, 75 hod.

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Trnava

30.5 - 8.7.2016

otvára sa podľa záujmu

bezplatne

top

14. ACCA - Foundations in Accountancy

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Bratislava

12.9 - 14.9.2016

otvára sa štvrťročne

290 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

15. DANE A POPLATKY SR - JAR 2016 - CYKLUS SEMINÁROV

Akadémia daňových poradcov
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

791,67 €
950 € s DPH

top

16. Daň z príjmov za rok 2015 – daňové priznanie, lektor seminára - JUDr. Oľga…

Pro scholaris
Žilina

otvára sa ročne

otvára sa ročne

40 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

17. Mzdy pre pokročilých

Agentúra JASPIS s.r.o.
Bratislava

10.10 - 14.10.2016

90 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

18. Podvojné účtovníctvo

Agentúra JASPIS s.r.o.
Banská Bystrica

24.9 - 19.11.2016

159 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

19. KURZY ÚČTOVNÍCTVA VaV - KURZ ÚČTOVNÍK, JEDNODUCHÉ, PODVOJNÉ, MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO…

VaV Akademy, s.r.o.
Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,...

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

249 €
(0% DPH, cena je konečná)

topVideo

20. Podvojné účtovníctvo

Agentúra JASPIS s.r.o.
Bratislava

22.8 - 12.9.2016

149 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

21. Podvojné účtovníctvo

Agentúra JASPIS s.r.o.
Žilina

24.9 - 19.11.2016

159 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

22. ÚČTOVNÍK

YSC, s.r.o.
Trnava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

499 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

23. Medzinárodne uznávaná kvalifikácia ACCA

BPP Professional Education
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

290 €
348 € s DPH

topVideo

24. KURZY MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE ZAČIATOČNÍKOV a POKROČILÝCH (od 129 eur)

Maxim s.r.o.
Bratislava a podľa záujmu v Trnave, v Trenčíne a v Banskej Bystrici

26.5 - 27.5.2016 4

otvára sa podľa záujmu

129 €
154,80 € s DPH

top

25. Projekt certifikácie profesie účtovník v SR

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Bratislava

5.9.2016 - 5.1.2017

otvára sa polročne

500 €
600 € s DPH

top

26. Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2016

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Vysoké Tatry

3.10 - 5.10.2016 2

otvára sa podľa záujmu

640 €
768 € s DPH

top

27. Mzdy a personalistika

Agentúra JASPIS s.r.o.
Poprad

28.5 - 25.6.2016

152 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

28. Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Žilina

18.7.2016 3

otvára sa podľa záujmu

185 €
222 € s DPH

top

29. Kurz mzdového účtovníctva

EDU-LAND SK s.r.o.
Bratislava

7.6 - 9.6.2016 4

130 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

30. Mzdy a personalistika

Agentúra JASPIS s.r.o.
Nitra

24.9 - 8.10.2016

110 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

31. IFRS / US GAAP — Svetové účtovníctvo

MENTIS s.r.o.
Bratislava

8.6 - 10.6.2016

otvára sa štvrťročne

390 €
468 € s DPH

top

32. Mzdy pre pokročilých

Agentúra JASPIS s.r.o.
Žilina

24.9 - 1.10.2016

90 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

33. Cestovné náhrady

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

14.6.2016

otvára sa štvrťročne

39,90 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

34. Vybrané časti Zákonníka práce - PRACOVNÝ ČAS

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Košice

otvára sa polročne

otvára sa polročne

37,50 €
45 € s DPH

top

35. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 + súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende …

Pro scholaris
Žilina

otvára sa ročne

otvára sa ročne

35 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

36. INTRASTAT 2016 - viac než len štatistika

C&D Services s.r.o.
Trnava

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

top

37. Zákon o DPH

Agentúra JASPIS s.r.o.
Bratislava

19.7.2016

39 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

38. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok podniku

EDU-LAND s.r.o.
Bratislava

6.10.2016 2

37,50 €
45 € s DPH

top

39. Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava

15.8 - 17.8.2016 2

otvára sa podľa záujmu

450 €
540 € s DPH

top

40. CESTOVNÉ NÁHRADY, AUTOMOBIL V PREVÁDZKE + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU…

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
BRATISLAVA

31.5.2016

41,67 €
50 € s DPH

topVideo
Extra klienti pre kategóriu Účtovníctvo a dane