Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Kurzy na tému ľudské zdroje a personalistika určené pre všetkých pracovníkov z oblasti HR. Nájdete tu kurzy osobnostného rozvoja, ale i ochranu osobných údajov a ďalšie témy určené pre personálne oddelenie.

Personalistika je tou časťou riadenia firmy, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka človeka v pracovnom procese:

 • získavanie,
 • formovanie,
 • fungovanie avyužívanie,
 • organizovanie a prepojenie jeho činností,
 • výsledky jeho práce,
 • pracovných schopností a pracovného chovania,
 • vzťahu k vykonanej práci, firme, pracovníkom a ďalším osobám, s ktorými sa v súvislosti so svojou prácou stretáva,
 • osobné uspokojenie z vykonanej práce,
 • personálneho a sociálneho rozvoja.

Riadenie ľudských zdrojov (HR) predstavuje najnovšou koncepciu personálnej práce. Riadenie ľudských zdrojov je najdôležitejšou časťou riadenia organizácie a najdôležitejšou úlohou manažérov. Prináša úplne nové postavenie pracovníka ako rozhodujúci výrobný vstup a motor činnosti organizácie.

Kurzy personalistiky obsahujú témy:

 • personálne plánovanie,
 • analýza práce,
 • získavanie a výber pracovníkov.
 • rozmiestňovanie a kariéra pracovníkov,
 • kvalifikačná príprava a rozvoj,
 • hodnotenie pracovníkov,
 • motivácia a stimulácia zamestnancov,
 • odmeňovanie pracovníkov,
 • zabezpečenie dobrých pracovných vzťahov.

HR školenia obsahujú aj vytváranie pracovných podmienok vrátane problematiky dĺžky pracovného času a pracovného prostredia.

Školenia pre personalistov sa zameriavajú aj na problematiku osobných údajov. V súčasnosti organizácie prechádzajú mnohými zmenami, aby zabezpečili ochranu údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Personalista sa môže stať certifikovaným HR špecialistom po absolvovaní príslušného kurzu ľudských zdrojov, ktorý sa zameriava na HR controlling, odmeňovanie a motivovanie, personálny audit.

On-line kurzy pre personalistov sa najčastejšie zameriavajú na zdokonalenie vstupného pohovoru s nádejným uchádzačom o voľné pracovné miesto.

Oblasť ľudských zdrojov a jednotlivé procesy v nej sa často považujú za ťažko merateľné. HR controlling poskytuje organizáciám nástroj na zlepšenie personálneho riadenia. Zameriava sa na postavenie a plánovanie HR controllingu, na jeho nástroje a zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov.

Extra klienti pre kategóriu Ľudské zdroje a personalistika

1. Ochrana osobných údajov - aplikačná prax a kontrolná činnosť Úradu na OOU SR

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Košice

4.9.2014

4.9.2014

49,17 €
59 € s DPH

super

2. Maliarske Sympózium Banská Štiavnica 5.-10.8. 2014 - maľovanie pre každého

Združenie pre integrálne vzdelávanie
Banská Štiavnica

5.8 - 10.8.2014

otvára sa ročne

250 €
(neplátca DPH)

super

3. Ochrana spotrebiteľa – prevádzkovanie internetových a kamenných obchodov

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Košice

4.9.2014

otvára sa podľa záujmu

80 €
96 € s DPH

super

4. Ako si nájsť uspokojujúcu prácu (pre študentov a absolventov)

EDU-LAND s.r.o.
Bratislava

6.9 - 7.9.2014

100 €
120 € s DPH

top

5. Environmentálna výchova – ako prierezová téma vo výučbe na 1. a 2. stupni ZŠ

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Slovensko

rozsah: 30 hodín

rozsah: 30 hodín

Kurz na mieru

top

6. Efektívna asistentka a vedenie sekretariátu: Od prípravy kávy až po organizáciu…

eventive, s. r. o .
Trenčín

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

90 €
(neplátca DPH)

top

7. Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky

Agentúra TEMPO, s.r.o.
Bratislava

2.10 - 3.10.2014

otvára sa polročne

166 €
199,20 € s DPH

top

8. Inovatívna výučba slovenského jazyka a literatúry a tvorba ŠkVP na 2. stupni ZŠ

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Slovensko

rozsah: 30 hodín

rozsah: 30 hodín

Kurz na mieru

top

9. Ako riadiť pracovnú kariéru

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

265 €
318 € s DPH

top

10. RIADENIE VÝROBY A LOGISTIKA

ROMAN RESEARCH, s.r.o.
Hotel Bystrá***, Tále, Nízke Tatry

22.10 - 23.10.2014

otvára sa ročne

340 €
(neplátca DPH)

top

11. Timemanažment alebo ako žiť vyvážený život

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.
Mojmírovce

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

79 €
94,80 € s DPH

top

12. Ako odhaliť manipuláciu a chrániť sa pred ňou

Atna, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

95 €
(neplátca DPH)

top

13. Marketing CIMA B

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

1 695 €
2 034 € s DPH

top

14. Vyjednávanie v obchodnom rokovaní

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava 1

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

270 €
324 € s DPH

top

15. E-learning Stress Management

agentúra Motiv P, s.r.o.
Brno

e-learning

e-learning

250 Kč
303 Kč s DPH

top

16. ZISK - Zážitok intenzívneho skupinového koučovania

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica

rozsah: 1 deň

rozsah: 1 deň

Kurz na mieru

top

17. PROFESIONÁLNY NÁKUPCA – Obchodná komunikácia a vyjednávanie v práci nákupcu

Timan s.r.o.
Tále

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

330 €
396 € s DPH

top

18. Zmeny pri výpočte a realizácii zrážok zo mzdy, inštitút dovolenky a použitie…

PragmaSys plus s. r. o.
Myjava

rozsah: 1 deň

rozsah: 1 deň

Kurz na mieru

top

19. Profesionálna a efektívna asistentka

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava 1

7.10 - 8.10.2014

otvára sa podľa záujmu

260 €
312 € s DPH

top

20. PSYCHOLÓGIA PREDAJA

MEGA Education s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

245 €
294 € s DPH

top

21. Hodnotiaci rozhovor

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

otvára sa ročne

otvára sa ročne

220 €
264 € s DPH

top

22. Riešenie sťažností, Nároční zákazníci

RS Management s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

98 €
117,60 € s DPH

top

23. Sebamotivácia obchodníka

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Management Consulting s.r.o.
Bratislava, Košice

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

95 €
114 € s DPH

top

24. Emoční leadership

SHINE Consulting s.r.o.
Praha

28.8 - 29.8.2014 2

54 000 Kč
65 340 Kč s DPH

top

25. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA A JEJ ROZVOJ

Quick'n'Smart Solutions s.r.o.
Slovensko

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

26. NLP Premier Practitioner - Praha 3/2014

Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Praha

19.9 - 21.9.2014 5

54 500 Kč
65 945 Kč s DPH

top

27. Balance Management Recruit - marec 2014

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

bezplatne
bezplatne

top

28. Tvorba firemných médií, článkov a správ (Manažment informácií v organizácii)

Communication House, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

490 €
588 € s DPH

top

29. Koučing TOP Manažmentu

Maxman Consultants
Slovensko

rozsah: 20 hodín

rozsah: 20 hodín

Kurz na mieru

top

30. Vyjednávanie – negotiation skills

Artcomm, s.r.o.
podľa požiadavky

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

195 €
234 € s DPH

top

31. LEKTOR

BOZPO, s.r.o.
Prievidza

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

160 €
192 € s DPH

top

32. Delegovanie

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

otvára sa ročne

otvára sa ročne

220 €
264 € s DPH

top

33. Nenásilná komunikácia (NVC)

Atna, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

320 €
(neplátca DPH)

top

34. Odborný seminár elektrických zariadení

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

48,33 €
58 € s DPH

top

35. Prezentačné zručnosti I

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

21.10 - 22.10.2014 2

otvára sa štvrťročne

390 €
468 € s DPH

top

36. ČASOVÝ MANAŽMENT

AiO Education s.r.o.
Bratislava

27.8 - 28.8.2014 2

otvára sa podľa záujmu

230 €
276 € s DPH

top

37. Efektívna komunikácia

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Slovensko

rozsah: 1 deň

rozsah: 1 deň

Kurz na mieru

top

38. Time management

die Berater Slovensko, s.r.o
Bratislava

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

39. Hodnotenie zamestnancov - riaďte výkony vášho tímu

LAUTITIA business coaching centre
Bratislava

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

220 €
264 € s DPH

top

40. ZÁKONNÍK PRÁCE – HĹBKOVÁ SONDA III. DO PROBLEMATIKY PRAKTICKEJ APLIKÁCIE…

EDUCO – CONSULT s.r.o.
Žilina

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

33,33 €
40 € s DPH

top
Extra klienti pre kategóriu Ľudské zdroje a personalistika