Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Vzdelávacie kurzy a tréningy pre líniový a vrcholový manažment. Kurzy sú zamerané na riadenie, vedenie, ale i na stres manažment alebo koučing.

Manažment charakterizujeme z troch základných pohľadov:

  • skúsenosti, názory a odporúčania vedúcich pracovníkov, ktorí využívajú na dosiahnutie cieľov organizácie plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, komunikovanie a kontrolu (tzv. manažérske funkcie),
  • činnosti zamerané na podporu ľudských a vecných činiteľov na zabezpečenie cieľov podniku prostredníctvom uspokojovania a rešpektovania požiadaviek zákazníkov,
  • vedenie ľudí, aby vykonávali to, čo je potrebné pre podnik.

Vzdelávanie a rozvoj manažérov je súčasťou politiky rozvoja všetkých zamestnancov. Pri školeniach pre manažérov je dôležitý súlad s podnikovou stratégiou. Len tak budú získané znalosti a kompetencie plne uplatniteľné v organizácii.

Kurz personálneho manažmentu zahŕňa oblasti, ktorým sa personálny manažment venuje – získavaniu,plá­novaniu, rozmiestňovaniu a prepúšťaniu zamestnancov. Školenie personálneho manažmentu zahŕňa aj motiváciu, odmeňovanie, hodnotenie zamestnancov.

Manažment kvality je prostriedkom na dosiahnutie obchodných cieľov a samozrejme na uspokojenie zákazníkov požadovanými výrobkami.

Školenia projektového manažmentu zahŕňajú nielen základné informácie o vzniku, stratégii a realizácii projektu, ale zameriavajú sa aj na správny odhad, vecný rozsah projektu, harmonogram a rozpočet projektu či na riziká projektu.

Kurz environmentálneho manažmentu je zameraný na tie zručnosti a schopnosti účastníkov, ktoré podporujú zlepšovanie firemných procesov a aktivít na zlepšenie životného prostredia. Zároveň musia tieto vedomosti umožňovať znižovanie nákladov napr. znižovaním množstva odpadov, spotrebou energií.

Kurz hotelového manažmentu obsahuje poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, manažmentu prevádzky a služieb, personálneho – komunikačného manažmentu, finančného a gastronomického manažmentu. Kurzy hotelového manažmentu sú zvyčajne určené pre tých, ktorí zamýšľajú pôsobiť v oblasti hotelierstva, ale aj pre stredný a vrcholový manažment.

Kurz krízový manažment zahŕňa okruhy: identifikácia krízy, priebeh krízy a riadenie krízy. Školenie krízový manažment sa zameriava aj na symptómy a dôsledky krízy v podniku.

Školenie finančný manažment obsahuje také témy ako finančné plánovanie, organizovanie, finančnú analýzu a investovanie. Cieľom školenia time manažment je najmä úspora času a definovanie príčiny pocitu nedostatku času.

Viac...
Extra klienti pre kategóriu Manažment

1. Vybrané komerčné metódy a platobné operácie v obchode so zahraničím

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Nitra

9.6.2016

9.6.2016

50 €
60 € s DPH

super

2. Manažer bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.

BALANCED s.r.o.
Bratislava

13.6 - 14.6.2016

otvára sa štvrťročne

180 €
216 € s DPH

super

3. Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

17.6.2016

otvára sa ročne

230 €
276 € s DPH

super

4. Zákon č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. …

IOSEC, s.r.o.
Bratislava

13.6.2016

otvára sa štvrťročne

45 €
54 € s DPH

super

5. TOGAF 9 Combo L1 + L2

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Bratislava

27.6 - 1.7.2016 4

otvára sa podľa záujmu

2 040 €
2 448 € s DPH

top

6. CIMA - the globally recognised qualification in Management Accounting

BPP Professional Education
Bratislava

15.6 - 17.6.2016

otvára sa mesačne

390 €
468 € s DPH

topVideo

7. Projektový manažment pre prax

KOPEX s.r.o.
Slovensko

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

440 €
528 € s DPH

top

8. MTM - UAS Univerzálny analytický systém

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Na dohode

rozsah: 5 dní

rozsah: 5 dní

Kurz na mieru

top

9. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Považská Bystrica

16.6.2016 2

otvára sa podľa záujmu

185 €
222 € s DPH

top

10. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

66,67 €
80 € s DPH

top

11. Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

340 €
408 € s DPH

top

12. CVIČÍME LINKEDIN: NÁCVIK VYHĽADÁVACÍCH A OSLOVOVACÍCH TECHNÍK NA SOCIÁLNYCH…

Recruitment Academy
Bratislava

21.6.2016

otvára sa mesačne

185 €
222 € s DPH

topVideo

13. Manažérske zručnosti III: Motivácia — kľúč k špičkovým výkonom

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

15.6.2016

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top

14. Odborný seminár z oblasti životného prostredia

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

75 €
90 € s DPH

top

15. MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných…

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

19.9 - 20.9.2016

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top

16. PRINCE2® Foundation & Practitioner

HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Bratislava

6.6 - 10.6.2016 3

otvára sa podľa záujmu

1 326 €
1 591,20 € s DPH

top

17. „Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám…

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

160 €
192 € s DPH

top

18. PRINCE2® Combo

TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Bratislava

23.6 - 29.6.2016 7

otvára sa mesačne

1 099 €
1 318,80 € s DPH

topVideo

19. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne

TM Consulting, s.r.o.
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

82,50 €
99 € s DPH

top

20. „Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy“

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

95 €
114 € s DPH

top

21. Projektový manažment

Excellent Training, s.r.o.
Slovensko

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

22. PM II - Projektový manažment II

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

20.7 - 21.7.2016 2

otvára sa polročne

390 €
468 € s DPH

top

23. Motivácia tímu - NOVINKA

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

270 €
324 € s DPH

top

24. FMEA a Global 8D

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

14.12.2016

otvára sa polročne

140 €
168 € s DPH

top

25. Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

28.9.2016

otvára sa polročne

220 €
264 € s DPH

top

26. Vizuálny manažment

CG University s.r.o.
Senec

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

150 €
180 € s DPH

top

27. Interný audítor kvality vo zváraní podľa ISO 3834

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
Bratislava

25.10 - 26.10.2016

otvára sa polročne

180 €
216 € s DPH

top

28. Analýza problémov v organizáciách

KOPEX s.r.o.
Slovensko

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

370 €
444 € s DPH

top

29. INTERNÝ AUDÍTOR EMS a BOZP podľa noriem STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001…

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

otvára sa polročne

otvára sa polročne

293 €
351,60 € s DPH

top

30. SPC II - Riešenie problémov SPC

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

19.10 - 21.10.2016

otvára sa polročne

470 €
564 € s DPH

top

31. INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2009

SGS SLOVAKIA
Liptovský Mikuláš

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

228 €
273,60 € s DPH

top

32. TOGAF® Certified (L2)

TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
Bratislava

30.6 - 1.7.2016 4

otvára sa mesačne

1 350 €
1 620 € s DPH

top

33. FMEA- Analýza možných chýb a ich dôsledkov

CeMS, s.r.o.
Bojnice

7.10.2016

130 €
156 € s DPH

top

34. Efektívna organizácia dokumentov a dát (v PC)

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

265 €
318 € s DPH

top

35. Metrologické zabezpečenie meradiel

Slovenský metrologický ústav
Bratislava

20.9 - 21.9.2016

otvára sa podľa záujmu

230 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

36. 5S Warehouse

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Slovensko

rozsah: 1 deň

rozsah: 1 deň

Kurz na mieru

top

37. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

190 €
228 € s DPH

top

38. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Považská Bystrica

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

185 €
222 € s DPH

top

39. Vedenie obchodných jednaní

KOPEX s.r.o.
v SR,

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

370 €
444 € s DPH

top

40. Úvod do MINITAB®

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

otvára sa ročne

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top
Extra klienti pre kategóriu Manažment