Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

V kategórii odborné nájdete kurzy a školenia z oblasti gastronómie, cestovného ruchu, ale i logistiky, životného prostredia a tiež tvorby projektov a európskych fondov.

Vzdelávanie v cestovnom ruchu sa zameriava na školenia sprievodcov v cestovnom ruchu, animátorov v cestovnom ruchu. Práca v cestovnej kancelárii, najmä riešenie problémov s konfliktnými zákazníkmi je tiež náplňou týchto kurzov.

Medzi najzaujímavejšie kurzy v oblasti gastronómie patria tie, ktoré sa spájajú s prípravou exotických jedál ako je sushi alebo super zdravá živá strava – raw food. Kurzy gastronómie zahŕňajú aj tie, ktoré sa venujú odbornej príprave kuchárov, someliérov či cukrárov.

Logistika pozostáva z viacerých samostatných činností, ktorých cieľom je najlepšie zabezpečiť tok surovín, výrobkov, služieb, informácií za čo najnižšie náklady. Kurzy logistiky sa zaoberajú výrobnou, nákupnou, dopravnou, skladovou, distribučnou logistikou.

V rámci Európskej únie existujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Jedným z nástrojov znižovania rozdielov sú štrukturálne fondy. Najvýznamnejším fondom v tejto oblasti je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii tak, aby odstraňoval nerovnosti medzi jej regiónmi.

Kurzy v tvorbe projektov sa venujú projektom Európskej únie. Zahŕňajú všetky dôležité komponenty pri podávaní projektov od správneho pochopenia výzvy, porozumenie príručiek až po hodnotenie a schvaľovanie projektov.

Školenia v sekcii vodiči sa orientujú v problematike prepravy nebezpečných vecí – tzv. ADR školenia.

Školenia v oblasti životného prostredia sa zameriavajú na tie organizácie, ktoré pracujú alebo obchodujú s odpadmi, vytvárajú odpady, alebo sa u nich nachádzajú environmentálne záťaže či pôsobia v oblasti sanácie environmentálnych záťaží.

Viac...
Extra klienti pre kategóriu Odborné

1. ADR školenie vodičov základné (cisterny, trieda 1, trieda7)

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Bratislava/Piešťany

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

158,33 €
190 € s DPH

top

2. Základy štíhlej logistiky

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

150 €
180 € s DPH

top

3. Manažment skladov

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Slovensko

rozsah: 1 deň

rozsah: 1 deň

Kurz na mieru

top

4. Podvojné účtovníctvo

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

13.6 - 31.7.2016

otvára sa podľa záujmu

250 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

5. LEKTOR: AKREDITOVANÝ KURZ - ANDRAGOGICKÉ MINIMUM TRNAVA, LEKTORSKÉ MINIMUM

YSC, s.r.o.
Trnava

10.6 - 18.6.2016

otvára sa štvrťročne

220 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

6. Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska / pohrebnej služby

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., pracovisko Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš

20.6 - 30.6.2016

otvára sa podľa záujmu

225 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

7. Verejné obstarávanie - Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

OTIDEA s.r.o.
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

80 €
96 € s DPH

top

8. Mediátor

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Bratislava

27.5.2016

otvára sa podľa záujmu

707,50 €
849 € s DPH

top

9. Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a poradenstvo

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Senec

rozsah: 5 hodín

rozsah: 5 hodín

Kurz na mieru

top

10. Kurz poskytovania 1. pomoci

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

40,83 €
49 € s DPH

top

11. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Žilina,Banská Bystrica

26.5.2016 7

otvára sa podľa záujmu

165 €
198 € s DPH

top

12. Geografické informačné systémy

VaV Akademy, s.r.o.
Prešov, Košice, Sabinov

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

199 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

13. Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

C&D Services s.r.o.
Trnava

24.5 - 26.5.2016

otvára sa štvrťročne

400 €
480 € s DPH

top

14. Odborná spôsobilosť pre prácu s potravinami - hygienické minimum

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Poprad
Poprad

24.5.2016

otvára sa štvrťročne

50 €
60 € s DPH

top

15. Obnovovacie ADR školenie vodičov (základné, cisterny, trieda1, trieda 7)

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Bratislava/Piešťany

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

125 €
150 € s DPH

top

16. Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

C&D Services s.r.o.
Trnava

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

110 €
132 € s DPH

top

17. Sprievodca v cestovnom ruchu

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Trenčín

23.9.2016 - 8.1.2017

otvára sa podľa záujmu

380 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

18. Sprievodca v cestovnom ruchu

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., pracovisko Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

750 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

19. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík

CeMS, s.r.o.
Bojnice

3.6.2016

150 €
180 € s DPH

top

20. Mzdové účtovníctvo

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

180 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

21. Školenie obsluhy motorových vozíkov VZV

IMV, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

95 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

22. Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie 40 h.

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

275 €
330 € s DPH

top

23. NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA PÍSOMNOSTÍ A JAZYKOVÁ KULTÚRA

MEGA Education s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

115 €
138 € s DPH

top

24. Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Senec

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

415 €
498 € s DPH

top

25. REKVALIFIKÁCIA- KURZ -KADERNÍCTVO,KADERNÍČKA ,KADERNÍK (strihy, melíry,…

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Bratislava

30.5 - 4.8.2016 3

otvára sa podľa záujmu

650 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

26. DANE A POPLATKY SR - JAR 2016 - CYKLUS SEMINÁROV

Akadémia daňových poradcov
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

791,67 €
950 € s DPH

top

27. Sprievodca v cestovnom ruchu

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Poprad
Poprad

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

750 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

28. Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR

ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Senec

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

291,67 €
350 € s DPH

top

29. Skúšanie prežarovaním - stupeň 2 (RT 2)

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
Bratislava

15.6 - 1.7.2016

otvára sa polročne

1 200 €
1 440 € s DPH

top

30. ADR školenie vodičov základné (cisterny, trieda 1, trieda 7)

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Košice

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

158,33 €
190 € s DPH

top

31. Manažment logistiky

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

27.9 - 28.9.2016

otvára sa podľa záujmu

370 €
444 € s DPH

top

32. Pedikér

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

15.6 - 30.9.2016

otvára sa podľa záujmu

480 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

33. PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ (akreditované…

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Trnava

10.6.2016

otvára sa podľa záujmu

50 €
60 € s DPH

top

34. Skúšanie ultrazvukom - stupeň 2 (UT2)

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
Bratislava

5.10 - 21.10.2016

otvára sa polročne

1 200 €
1 440 € s DPH

top

35. Vybavovanie sťažností, Náročný zákazník

RS Management s.r.o.
Senec

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

50 €
60 € s DPH

top

36. Príprava a riadenie projektov - Modul A/ Príprava projektovej žiadosti

Academia Istropolitana Nova
Košice

21.6 - 24.6.2016

245 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

37. Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Verlag Dashöfer, s.r.o.
Bratislava,Banská Bystrica,Žilina

27.5.2016 7

otvára sa podľa záujmu

165 €
198 € s DPH

top

38. Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 - 2. časť

C&D Services s.r.o.
Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Trnava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

90 €
108 € s DPH

top

39. REKVALIFIKÁCIA- KURZ- VIZAŽISTKA, VIZÁŽISTA, VIZÁŽISTIKA A KOLORISTIKA (od…

Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o.
Bratislava

30.5 - 23.6.2016 6

otvára sa podľa záujmu

300 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

40. Základy hospodárskej korešpondencie

KVT vzdelávanie s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

83 €
(0% DPH, cena je konečná)

top
Extra klienti pre kategóriu Odborné