Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Princípy a metódy manažmentu: metódy hodnotenia, metódy riadenia, metódy rozhodovania, metódy plánovania.

Metódy riadenia ľudských zdrojov sú:

 • 360° spätná väzba je postavená na hodnotení zamestnanca z rôznych perspektív (nadriadený, podriadení, personalista, kolegovia, zákazníci, atď.).
 • Analýza pracovných miest zahŕňa zhromažďovanie informácií o pracovných miestach v organizácii, ich popis a špecifikáciu požiadaviek jednotlivých pracovných miest na pracovníka.
 • Matica Jacka Welche, ktorá sa zameriava na hodnotenie dosiahnutých výsledkov a správanie sa hodnoteného zamestnanca.
 • Popis a špecifikácia pracovného miesta.

Metódy rozhodovania sú prostriedkami poznania a riešenia problémov. Rozdeľujeme ich do troch základných skupín:

1. empirické,

2. matematicko-štatistické,

3. ostatné, najčastejšie heuristické.

Empirické metódy rozdeľujeme na:

 • tradičné, ktoré zahŕňajú:
  • empiricko-intuitívne rozhodovanie na základe skúseností a intuície rozhodovateľa,
  • empiricko-analytické rozhodovanie na základe skúseností, intuície a analýzy.
 • expertné, ktoré vyjadrujú kvalifikované názory a predstavy expertov.

Pri matematicko-štatistických metódach dochádza ku formalizácii rozhodovacieho procesu v podobe modelu skúmaného systému s kvantitatívnym vyjadrením vzťahov jeho prvkov.

Metódy plánovania delíme na:

 • metódy strategického plánovania (využívajú sa závery z analýz interného a externého prostredia, z prognóz budúceho vývoja),
 • metódy hľadania a vytvárania možností(používajú sa v rozhodovacom procese),
 • metódy a techniky hodnotenia možností (sleduje sa kvalita, náklady, rýchlosť výstupu),
 • metódy identifikácia a určenia poradia aktivít,
 • metódy umožňujúce efektívnejšie plánovanie zdrojov.
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Manažment

1. PRINCE2 Foundation

POTIFOB, s.r.o.
Bratislava-Malinovo

30.11 - 2.12.2015

30.11 - 2.12.2015

799 €
958,80 € s DPH

topVideo

2. PRINCE2 Foundation

POTIFOB, s.r.o.
Bratislava-Malinovo

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

799 €
958,80 € s DPH

topVideo

3. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Trnava

1.12 - 3.12.2015

otvára sa polročne

250 €
300 € s DPH

top

4. NATÍVNE KOUČOVANIE v systemickom manažmente

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica/Tajov (pri uzatvorenom kurze kdekoľvek na Slovensku a

27.4 - 29.4.2016

otvára sa polročne

2 980 €
3 576 € s DPH

topVideo

5. PM II - Projektový manažment II

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

14.4 - 15.4.2016 3

otvára sa polročne

390 €
468 € s DPH

top

6. KOUČOVACIE POBYTY pre jednotlivcov a tímy - NOVINKA NA SLOVENSKU!

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Tajov

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

660 €
792 € s DPH

topVideo

7. MYSLIEŤ AKO KOUČ (seminár pre manažérov a interných koučov)

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica (v prípade uzatvoreného seminára kdekoľvek v SR alebo ČR)

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

180 €
216 € s DPH

topVideo

8. KOUČING - NÁSTROJ VEDENIA ĽUDÍ

MEGA Education s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

278 €
333,60 € s DPH

top

9. Diaľkové školenie (E- Learning) APMG Prince2® kurz Foundation alebo Practitioner

INBOX SK s r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

650 €
780 € s DPH

top

10. PM I - Projektový manažment I

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

1.12 - 2.12.2015 5

otvára sa štvrťročne

390 €
468 € s DPH

top

11. Tímové koučovanie - TeamCoaching with the SolutionCircle (akreditovaný ICF ako…

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Bratislava (v prípade uzatvoreného workshopu kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR)

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

450 €
540 € s DPH

top

12. BRIEF COACHING, priama cesta k ICF certifikácii), 86 - 125 hodín (ACTP)

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica/Tajov (pri uzatvorenom kurze kdekoľvek na Slovensku a

27.4 - 29.4.2016

otvára sa polročne

2 980 €
3 576 € s DPH

topVideo

13. INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Ráztočno

otvára sa polročne

otvára sa polročne

228 €
273,60 € s DPH

top

14. Povinnosti subjektov pre biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a SK-BIO –…

SGS SLOVAKIA
Bratislava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

110 €
132 € s DPH

top

15. INTERNÝ AUDÍTOR ISO TS 16 949 v automobilovom priemysle

SGS SLOVAKIA
Tále

otvára sa polročne

otvára sa polročne

265 €
318 € s DPH

top

16. Príprava a riadenie projektov - Modul B/ Implementácia projektov

Academia Istropolitana Nova
Svätý Jur

9.12 - 11.12.2015

210 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

17. >> Riadenie a ukončenie projektov >>

next level academy
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

580 €
696 € s DPH

top

18. Vedenie obchodných jednaní

KOPEX s.r.o.
v SR,

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

350 €
420 € s DPH

top

19. Manažérske zručnosti

KOPEX s.r.o.
v SR,

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

350 €
420 € s DPH

top

20. DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

12.5 - 13.5.2016

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top

21. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

18.5.2016

otvára sa ročne

230 €
276 € s DPH

top

22. INTERNÝ AUDÍTOR QMS, EMS a BOZP podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO…

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

otvára sa polročne

otvára sa polročne

293 €
351,60 € s DPH

top

23. SALES COACHING - Koučovanie predaja

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica/Tajov (pri uzatvorenom kurze kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR)

otvára sa polročne

otvára sa polročne

300 €
360 € s DPH

top

24. >> Prípravný workshop a certifikácia PRINCE2® Practitioner >>

next level academy
Bratislava

26.11 - 27.11.2015

otvára sa štvrťročne

890 €
1 068 € s DPH

top

25. Praktické kroky zavedenia, efektívneho používania a štandardizácie metódy 5S v…

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

150 €
180 € s DPH

top

26. Exam Plus - skúška PRINCE2 Foundation

INBOX SK s r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

380 €
456 € s DPH

topVideo

27. >> Leadership v projektoch >>

next level academy
Bratislava

3.12 - 4.12.2015

otvára sa štvrťročne

580 €
696 € s DPH

top

28. Základy Lean manažmentu

STAUFEN.AG
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

99 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

29. 8D - Riešenie problémov metódou 8D

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

18.4.2016 3

otvára sa štvrťročne

230 €
276 € s DPH

top

30. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne

TM Consulting, s.r.o.
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

82,50 €
99 € s DPH

top

31. INTERNÝ AUDÍTOR systému manažérstva BOZP podľa normy STN OHSAS 18001:2009

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

otvára sa polročne

otvára sa polročne

228 €
273,60 € s DPH

top

32. Stres a jeho riadenie

RS Management s.r.o.
Senec, Slnečné jazerá -Sever

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

149,37 €
179,24 € s DPH

top

33. KOUČOVANIE - krátko, jednoducho, účinne

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica/Tajov (uzatvorené podujatie kdekoľvek v SR)

27.4 - 28.4.2016

otvára sa podľa záujmu

220 €
264 € s DPH

topVideo

34. Manažér ako líder a kouč (Brief Leadership Coaching)

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.
Banská Bystrica / Tajov (pri uzatvorenom kurze kdekoľvek na Slovensku a

27.4 - 29.4.2016

otvára sa podľa záujmu

1 500 €
1 800 € s DPH

topVideo

35. Zavádzanie plynulého toku

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

14.3 - 15.3.2016

otvára sa ročne

300 €
360 € s DPH

top

36. >> Plánovanie a začiatok projektov >>

next level academy
Bratislava

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

840 €
1 008 € s DPH

top

37. INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2009

SGS SLOVAKIA
Liptovský Mikuláš

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

228 €
273,60 € s DPH

top

38. Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

19.5 - 20.5.2016

otvára sa polročne

590 €
708 € s DPH

top

39. PRINCE2® Foundation a Practitioner

INBOX SK s r.o.
Bratislava

30.11 - 4.12.2015

otvára sa podľa záujmu

1 590 €
1 908 € s DPH

topVideo

40. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

22.3 - 23.3.2016

otvára sa podľa záujmu

280 €
336 € s DPH

top
Extra klienti pre kategóriu Manažment