Typ kurzov
Viac kategórií  

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach kurzy.education.sk.

Zadať dopyt

Nechajte nás sledovať najvýhodnejšie ponuky za vás!

Kliknite sem, zadajte agenta pre vašu oblasť a dostávajte nové ponuky z portálu kurzy.education.sk.

Vytvoriť agenta

Princípy a metódy manažmentu: metódy hodnotenia, metódy riadenia, metódy rozhodovania, metódy plánovania.

Metódy riadenia ľudských zdrojov sú:

 • 360° spätná väzba je postavená na hodnotení zamestnanca z rôznych perspektív (nadriadený, podriadení, personalista, kolegovia, zákazníci, atď.).
 • Analýza pracovných miest zahŕňa zhromažďovanie informácií o pracovných miestach v organizácii, ich popis a špecifikáciu požiadaviek jednotlivých pracovných miest na pracovníka.
 • Matica Jacka Welche, ktorá sa zameriava na hodnotenie dosiahnutých výsledkov a správanie sa hodnoteného zamestnanca.
 • Popis a špecifikácia pracovného miesta.

Metódy rozhodovania sú prostriedkami poznania a riešenia problémov. Rozdeľujeme ich do troch základných skupín:

 1. empirické,
 2. matematicko-štatistické,
 3. ostatné, najčastejšie heuristické.

Empirické metódy rozdeľujeme na:

 • tradičné, ktoré zahŕňajú:
  • empiricko-intuitívne rozhodovanie na základe skúseností a intuície rozhodovateľa,
  • empiricko-analytické rozhodovanie na základe skúseností, intuície a analýzy.
 • expertné, ktoré vyjadrujú kvalifikované názory a predstavy expertov.

Pri matematicko-štatistických metódach dochádza ku formalizácii rozhodovacieho procesu v podobe modelu skúmaného systému s kvantitatívnym vyjadrením vzťahov jeho prvkov.

Metódy plánovania delíme na:

 • metódy strategického plánovania (využívajú sa závery z analýz interného a externého prostredia, z prognóz budúceho vývoja),
 • metódy hľadania a vytvárania možností(používajú sa v rozhodovacom procese),
 • metódy a techniky hodnotenia možností (sleduje sa kvalita, náklady, rýchlosť výstupu),
 • metódy identifikácia a určenia poradia aktivít,
 • metódy umožňujúce efektívnejšie plánovanie zdrojov.
Viac...
Extra klienti pre kategóriu Manažment

1. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

18.5.2016

18.5.2016

230 €
276 € s DPH

super

2. Riadenie a komunikácia zmeny – strašiak alebo príležitosť?

Image Lab SK, s.r.o.
Slovensko

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

3. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

16.5 - 18.5.2016

otvára sa polročne

250 €
300 € s DPH

top

4. Manažment zdrojov a osobná efektivita

Maxman Consultants
Slovensko

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

5. Cielené riadenie firmy (TOC)

KOPEX s.r.o.
v SR,

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

370 €
444 € s DPH

top

6. INTERNÝ AUDÍTOR ISO TS 16 949 v automobilovom priemysle

SGS SLOVAKIA
Tále

18.5 - 20.5.2016

otvára sa polročne

265 €
318 € s DPH

top

7. DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

12.5 - 13.5.2016

otvára sa ročne

390 €
468 € s DPH

top

8. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne

TM Consulting, s.r.o.
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

otvára sa mesačne

otvára sa mesačne

82,50 €
99 € s DPH

top

9. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Trnava

otvára sa polročne

otvára sa polročne

250 €
300 € s DPH

top

10. Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

19.5 - 20.5.2016

otvára sa polročne

590 €
708 € s DPH

top

11. INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2009

SGS SLOVAKIA
Liptovský Mikuláš

otvára sa štvrťročne

otvára sa štvrťročne

228 €
273,60 € s DPH

top

12. Praktické kroky zavedenia, efektívneho používania a štandardizácie metódy 5S v…

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Košice

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

150 €
180 € s DPH

top

13. PM II - Projektový manažment II

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

20.7 - 21.7.2016 2

otvára sa polročne

390 €
468 € s DPH

top

14. Stres a jeho riadenie

RS Management s.r.o.
Senec, Slnečné jazerá -Sever

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

149,37 €
179,24 € s DPH

top

15. Zavádzanie plynulého toku

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

otvára sa ročne

otvára sa ročne

300 €
360 € s DPH

top

16. Príprava a riadenie projektov - Modul B/ Implementácia projektov

Academia Istropolitana Nova
Svätý Jur

11.5 - 13.5.2016

210 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

17. Základy Lean manažmentu

STAUFEN.AG
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

99 €
(0% DPH, cena je konečná)

top

18. NÁVYKY EFEKTÍVNEHO MANAŽÉRA

Excellent Training, s.r.o.
Bratislava

17.5.2016

otvára sa podľa záujmu

265 €
318 € s DPH

top

19. INTERNÝ AUDÍTOR QMS, EMS a BOZP podľa noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO…

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

otvára sa polročne

otvára sa polročne

293 €
351,60 € s DPH

top

20. Povinnosti subjektov pre biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a SK-BIO –…

SGS SLOVAKIA
Bratislava

7.6 - 8.6.2016

otvára sa polročne

110 €
132 € s DPH

top

21. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

280 €
336 € s DPH

top

22. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Liptovký Mikuláš

otvára sa polročne

otvára sa polročne

250 €
300 € s DPH

top

23. 8D - Riešenie problémov metódou 8D

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

20.6.2016 2

otvára sa štvrťročne

230 €
276 € s DPH

top

24. Vedenie obchodných jednaní

KOPEX s.r.o.
v SR,

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

370 €
444 € s DPH

top

25. TPM - Majster údržby

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Bratislava

17.5 - 18.5.2016 4

otvára sa podľa záujmu

320 €
384 € s DPH

top

26. INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA
Ráztočno

otvára sa polročne

otvára sa polročne

228 €
273,60 € s DPH

top

27. PM I - Projektový manažment I

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

11.7 - 12.7.2016 3

otvára sa štvrťročne

390 €
468 € s DPH

topVideo

28. SPC - Základy štatistiky

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Považská Bystrica

26.5 - 27.5.2016 3

otvára sa podľa záujmu

340 €
408 € s DPH

top

29. Strategické presviedčanie

Maxman Consultants
Slovensko

rozsah: 2 dni

rozsah: 2 dni

Kurz na mieru

top

30. INTERNÝ AUDÍTOR systému manažérstva BOZP podľa normy STN OHSAS 18001:2009

SGS SLOVAKIA
Košická Belá

otvára sa polročne

otvára sa polročne

228 €
273,60 € s DPH

top

31. TPM - Majster údržby

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Žilina

17.5 - 18.5.2016 4

otvára sa podľa záujmu

320 €
384 € s DPH

top

32. KOUČING - NÁSTROJ VEDENIA ĽUDÍ

MEGA Education s.r.o.
Bratislava

otvára sa podľa záujmu

otvára sa podľa záujmu

155 €
186 € s DPH

top

33. Manažérska akadémia

Maxman Consultants
Slovensko

rozsah: 4 dni

rozsah: 4 dni

Kurz na mieru

top

34. Zpracování výsledků měření

Česká společnost pro jakost
Praha 1

12.10 - 14.10.2016

otvára sa podľa záujmu

5 400 Kč
6 534 Kč s DPH

35. APQP - Praktický postup pro navrhování dílů

NQA CZ s.r.o.
Praha

10.5 - 11.5.2016

otvára sa polročne

9 000 Kč
10 890 Kč s DPH

36. Navrhování a analýza experimentů

Česká společnost pro jakost
Praha 1

26.10 - 27.10.2016

otvára sa podľa záujmu

4 520 Kč
5 469 Kč s DPH

37. Analýza a řízení rizik - management rizik

Česká společnost pro jakost
Praha 1

9.11.2016

otvára sa podľa záujmu

2 950 Kč
3 570 Kč s DPH

38. Analýza systému měření (MSA)

NQA CZ s.r.o.
Praha

otvára sa polročne

otvára sa polročne

3 780 Kč
4 574 Kč s DPH

39. Interní auditor kvality

Česká společnost pro jakost
Praha 1

1.11 - 4.11.2016

otvára sa podľa záujmu

6 120 Kč
7 405 Kč s DPH

40. Základy statistických metod

Česká společnost pro jakost
Praha 1

19.9 - 20.9.2016

otvára sa podľa záujmu

6 900 Kč
8 349 Kč s DPH

Extra klienti pre kategóriu Manažment